AktualnościPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOPICAR S.C. jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 pod nazwą:

Poprawa konkurencyjności firmy TOPICAR poprzez unowocześnienie wyposażenia hali demontażu pojazdów

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 2. Gospodarka regionalnej szansy, Działania 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Założeniem projektu jest zakup nowoczesnego wyposażenia hali demontażu pojazdów oraz niezbędnego oprogramowania. Środki pozwolą na udoskonalenie dotychczas stosowanej technologii demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, dzięki czemu możliwe będzie aktywizowanie i otwieranie nowych rynków zbytu oraz unowocześnienie w zakresie organizacji pracy spółki.
                       
POPRAWA KONURENCYJNOŚCI FIRMY TOPICAR POPRZEZ UNOWOCZEŚNIENIE WYPOSAŻENIA HALI DEMONTAŻU POJAZDÓW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 -2013

„Fundusze Europejskie dla Małopolski”