ZłomowanieWarunki złomowania pojazdów
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów otworzyliśmy największą i najnowocześniejszą w Województwie Małopolskim stację demontażu pojazdów, która spełnia wszystkie standardy ekologiczne i technologiczne wyznaczone przez prawo Unii Europejskiej. Dzięki nam możecie Państwo bez wychodzenia z domu pozbyć się starego samochodu. Wystarczy zadzwonić, a nasz przedstawiciel przyjedzie do Państwa i wystawi wszystkie dokumenty związane z wyrejestrowaniem pojazdu. Warunkiem przyjęcia samochodu jest posiadanie następujących dokumentów:
  • dowód rejestracyjny pojazdu w przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję lub inne organy przedstawiamy zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji potwierdzające dane pojazdu i właściciela,
  • karta pojazdu (jeśli była wydana),
  • dowód osobisty właściciela oraz współwłaścicieli,
  • w przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie zarejestrowany przez nowego właściciela przedstawić należy umowę kupna potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym,
  • pojazd dostarczony do stacji powinien posiadać czytelne znaki identyfikacyjne (numer nadwozia VIN) oraz tablice rejestracyjne.
  • za każdy pojazd płacimy gotówką. Wycena pojazdu przeprowadzona jest indywidualnie z każdym klientem
  • na życzenie klienta zapewniamy odbiór pojazdów własnym transportem.

Właściciel pojazdu:


Imię i nazwisko (lub dane firmy):


Adres zamieszkania:
(dane zgodne z dow. rejestracyjnym)


Nr dowodu osobistego:


PESEL:


Telefon kontaktowy:


Adres email:
Dane osoby upoważnionej przez właściciela do wyzłomowania pojazdu:


Imię i nazwisko:


Dane pojazdu:


Marka , model, typ
(n.p. honda, civic, osobowy):


Nr rejestracyjny:


Rok produkcji:


Nr VIN, nadwozia lub ramy.
W dow. rejestracyjnym zazwyczaj
znajduje się pod pozycją E:


Nr dowodu rejestracyjnego i karty  pojazdu (jeżeli była wydana)
(n.p. DR/AAA 1234567 ):

Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27/08/1997 roku, Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926.
W razie pytań proszę dzwonić pod te numery:
601 982 108 lub 14 636 5000